Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2012

charyzmatycznanonszalancja
12:12
Reposted fromsunwalk sunwalk
charyzmatycznanonszalancja
12:11
4927 7a2d 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
12:11
8489 0094 390
Reposted fromdoedeer doedeer
charyzmatycznanonszalancja
11:59
8667 5222 390
popołudnie...

November 22 2012

charyzmatycznanonszalancja
21:58
2890 ce33 390
Reposted bymaliwaehrenGeorgeberewere
charyzmatycznanonszalancja
21:56
2851 1842 390
charyzmatycznanonszalancja
19:07
charyzmatycznanonszalancja
19:05
charyzmatycznanonszalancja
19:04
1258 8360 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaoutoflove outoflove
charyzmatycznanonszalancja
19:04
5629 8411 390
Reposted fromoutoflove outoflove
charyzmatycznanonszalancja
19:00
9553 8f28 390
charyzmatycznanonszalancja
19:00
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— Jonathan Safran Foer
charyzmatycznanonszalancja
18:58
nie mów mamie, że się kochasz w chuliganie, że funduje ci co weekend ostre melanżowanie.
— wzr
Reposted fromgdybam gdybam viamissingyou missingyou
charyzmatycznanonszalancja
18:58
9255 2efb 390
Kobiety są proste. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, żeby poświęcić im więcej uwagi
Reposted fromperseweracje perseweracje viamissingyou missingyou
charyzmatycznanonszalancja
18:57
0422 2607 390
Reposted frombreathoflifee breathoflifee viamissingyou missingyou
charyzmatycznanonszalancja
18:55
Podsycamy w sobie ból, bo to jedyne, co nam zostało.
— Chuck Bass
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaherlips herlips
18:53
6412 bdc6 390
Reposted fromkattrina kattrina viaherlips herlips
charyzmatycznanonszalancja
18:51
Są piosenki, które porywają do tańca,
piosenki, przy których mamy ochotę śpiewać,
ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu,
gdy pierwszy raz je usłyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.
— Gossip Girl
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaherlips herlips
charyzmatycznanonszalancja
18:50

chora miłość o smaku papierosów
deszczowe poranki, bezsenne noce!

— Hamburger Eyes
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaherlips herlips
charyzmatycznanonszalancja
18:50
5262 bc39 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaherlips herlips
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl